Dags att sträva efter mer hållbara leveranser?

hållbar e-handel logistik

Är det dags för e-handeln att ändra erbjudandet av leveransalternativ mot mer hållbara sådana?

Idag levereras miljoner försändelser varje år direkt till enskilda mottagare och detta är i längden inte hållbart. Det sker ingen samordning, och jag som konsument kan få flera olika enskilda försändelser under en och samma dag. De utsläpp som genereras ligger troligen inte i linje med vad många konsumenter har för åsikter i frågan om vår miljö, och funderingen är därför hur hållbar nuvarande affärsmodell är i längden.

Vad är egentligen det bästa med e-handel? Är det utbudet, tillgängligheten, snabbheten eller något annat?

Kan vi konsumenter i många fall nöja oss med utbud och tillgänglighet, och acceptera att alla leveranser inte sker dörr-till-dörr inom 24 timmar?

Finns det försändelser som det inte är lika bråttom med och hur kan jag som konsument bidra till att det blir färre onödiga transporter med en dålig miljöpåverkan som följd?

Kanske är det dags att e-handeln presenterar leveransalternativ tillsammans med en miljöpåverkansmodell. Konsumenten väljer då själv hur hen vill prioritera.

Hur ser i så fall en mer hållbar leverans ut?

Sannolikt handlar det om någon form av hubbar som kan samla/lagra enskilda försändelser kodade med låg miljöpåverkan som först skickas vidare till mottagaren när ett miljöoptimerat antal försändelser bör levereras till ett i förväg avgränsat geografiskt område.

Det är nog dags att se över e-handels affärsmodell, och detta är ett av de områden som kommer att stå i fokus framöver.

Hur ser dina behov ut?

Lämna ett svar