Hur ser ditt optimala paketutlämningsställe ut?

Vilken potential det finns – ni e-handelsaktörer bör ta tillfället i akt och driva frågan kring fler innovativa utlämningsställen som kan erbjuda något mer än paketutlämning!

Till paketutlämningsställen kommer nästan alla någon gång  och det finns ett stort utrymme för merförsäljning på bred front.

En plats som man helst vill undvika om det inte vore för det där med paketet som ska hämtas.

Dagens utlämningsställen är inte sällan en trång del av en butik där du får stå länge i kö, inga sittplatser finns, ingen fika, helt enkelt en plats som man helst vill undvika om det inte vore för det där med paketet som ska hämtas.

Butiker/verksamheter som redan har provrum;  erbjud utlämning och era provrum.

Kulturverksamheter;  fika, musik, konst med mera, plötsligt blir det lite kul att hämta ut paket.

Gym; en perfekt plats tycker jag.

Kan vi kombinera paketutlämning med co-working spaces eller co-working spaces med paketutlämning?

Vilka fler möjligheter finns, listan kan göras lång, endast fantasin sätter gränser, det här är en löst hängande frukt!

Hur ser ditt optimala paketutlämningsställe ut?

Lämna ett svar